- Jeg håper på en historisk beslutning under FNs miljøforsamling i Nairobi

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide reiser til Nairobi hvor Norge skal lede FNs femte miljøforsamling. En av de viktigste målsetningene for Norge er å få i gang prosessen mot en global avtale mot plastforurensing.

– FNs miljøforsamling staker ut kursen for det globale miljøarbeidet. Det er viktig at landene trekker sammen i felles retning og samarbeider for å løse de komplekse klima- og miljøutfordringene vi står ovenfor. Som president vil jeg jobbe for miljøtiltak som verden trenger. Vår klare ambisjon er å sikre at verden får en global avtale om plastforurensning, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

- Vi håper på en historisk beslutning om å sette i gang mer forpliktende innsats mot plastforurensing under årets miljøforsamling i Nairobi, sier Barth Eide.

Hovedprioriteringer

Plastforurensning er en av verdens raskest økende miljøproblemer. De neste 20 årene er økningen i plastavfall estimert til å dobles, utslipp av plastavfall til havet kan øke med tregangeren og den totale mengden plast i havet kan øke med firegangeren.

Sammen med mer enn 50 andre land stiller Norge seg bak et forslag fremmet av Peru og Rwanda om å sette i gang arbeidet for å få på plass en global avtale om plastforurensning.

En annen viktig målsetning er å sikre enighet om å etablere et vitenskapspanel for kjemikalier, avfall og forurensing etter mal av klimapanelet og naturpanelet. Norge arbeider også for et vedtak om naturbaserte løsninger som et svar på natur og klimakrisen.

UNEA del 2

FNs miljøforsamling, United Nations Environment Assembly (UNEA), er det øverste organet i FN for miljøsaker. På grunn av pandemien har FNs femte miljøforsamling blitt utsatt og delt i to.

Den første delen ble holdt virtuelt i februar 2021. Den andre delen finner sted i Nairobi i Kenya fra 28. februar til 2. mars 2022. Forsamlingen er den femte i rekken. På grunn av oppdelingen har møtet fått tilnavnet "UNEA5.2".

Miljøforsamlingen i 2022 vil også markere 50-årsjubileet for FNs miljøprogram (UNEP), som ble etablert på Stockholmskonferansen i 1972. I tillegg skal Sverige være vertskap for 50-årsmarkeringen av selve Stockholmkonferansen i juni 2022.