Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Flere land kjemper mot antibiotikaresistente bakterier i mat- og landbruksektoren

Mer enn 90 prosent av verdens befolkning bor i et land som har, eller holder på å utvikle, en nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens. Det viser en undersøkelse utført i 2016 av FNs mat- og landbruksorganisasjon, Verdens dyrehelseorganisasjon og Verdens helseorganisasjon.

Overforbruk og misbruk av antibiotika fører til at bakterier blir resistente mot legemidler og enkelte sjukdommer blir svært vanskelige å behandle. Nesten alle handlingsplanene som ble undersøkt har tiltak for å bedre helsen til både dyr og mennesker i tråd med den anbefalte tilnærmingen "en helse". 

Å bekjempe antibiotikaresistente bakterier er en kompleks utfordring som krever en samordnet handling på tvers av flere sektorer. Til tross for at mange land har utviklet en handlingsplan, peker FNs mat- og landbruksorganisasjon på at vi globalt sett fortsatt har en vei å gå. 

FNs mat- og landbruksorganisasjon støtter land i å utvikle og styrke handlingsplanene. I tillegg hjelper de land med å overvåke antibiotikabruken og spredningen av resistente bakterier i matproduksjonskjeden.  

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
  
  
FNs bærekraftsmål 

FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.
Til toppen