Forlenget frist for utarbeidelse av årsregnskap for filialer

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskriftsendringer som forlenger fristen for utarbeidelse av årsregnskap for norske filialer av utenlandske banker og livs- og skadeforsikringsforetak fra 30. mars til 31. mai.

Bakgrunnen er at flere av disse filialene har oppgitt til Finanstilsynet at de har utfordringer med å holde gjeldende frist 30. mars, siden det må utarbeides fullstendig regnskap for foretaket filialen er en del av, før filialregnskapene kan utarbeides og sendes til norske myndigheter. Finanstilsynet har derfor i brev til Finansdepartementet 8. desember 2021 foreslått å endre den forskriftsfastsatte fristen fra 30. mars til 31. mai.

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i årsregnskapsforskriftene for banker og livs- og skadeforsikringsforetak som forlenger fristen for utarbeidelse av årsregnskap i tråd med Finanstilsynets forslag. Endringsforskriften trer i kraft straks. Finansdepartementet har vurdert at det ikke har vært nødvendig å sende Finanstilsynets forslag på høring.

Les mer: