Forlik i sak om fregatten Helge Ingstad

Staten, ved Forsvarsdepartementet, tok ut søksmål mot Twitt Navigation Ltd. i etterkant av kollisjonen mellom KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS 8. november 2018.

Etter at det ble gjennomført rettsmekling, er partene nå enige om å forlike saken. Forsvarsdepartementet er tilfreds med at saken nå er avsluttet med et godt resultat for staten.