Forskrift om avlysing av eksamen fastsatt

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kunnskapsministeren har fastsatt endringsforskriften som avlyser de fleste av vårens ordinære eleveksamener i grunnskolen og i videregående skole. Som i fjor skal det fremdeles avholdes privatisteksamener og enkelte eksamener der elevene har særlig behov for å få avlagt eksamen. Fag- og svenneprøver skal også gjennomføres.

Regjeringens forslag om å avlyse eksamen ble sendt på høring 14. februar med høringsfrist 20. februar. Et flertall av høringsinstansene støttet avlysning av eksamen.

Det er også åpnet for midlertidige tilpasninger av fag- og timefordelingen der gjennomførte smitteverntiltak har gjort dette nødvendig, slik det har vært mulig de to forrige skoleårene.