Høring Gjennomføring av eksamen våren 2022 og midlertidige tilpasninger i fag- og timefordelingen skoleåret 2021–2022

Kunnskapsdepartementet foreslår å avlyse de fleste av vårens ordinære eleveksamener i grunnskolen og i videregående skole. Det foreslås at det fremdeles skal avholdes privatisteksamener og enkelte eksamener der elevene har særlig behov for å få avlagt eksamen. Denne høringen følger opp kunnskapsministeren kunngjøring 11. februar. For at elevene kunne oppnå vitnemål uten eksamen, foreslås det at de vil få dispensasjon fra vitnemålskravene ved avlyst eksamen på grunn av covid-19, så lenge de har bestått standpunktkarakter i faget. For de eksamenene som fremdeles skal gjennomføres, foreslås de samme unntaksreglene om dokumentasjon av covid-19-relatert fravær på eksamen som gjaldt ved eksamen våren og høsten 2021. Departementet ber om høringsinstansenes syn på om det skal åpnes for midlertidige tilpasninger av fag- og timefordelingen og kompetansemål, slik det har vært mulig de to forrige skoleårene. Høringen er åpen for alle. Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg. Av hensyn til behovet for en rask avklaring i saken, er høringsfristen 20. februar

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.02.2022

Vår ref.: 22/890

Høring Gjennomføring av eksamen våren 2022 og midlertidige tilpasninger i fag- og timefordelingen skoleåret 2021-2022

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19. Høringen gjelder gjennomføring av eksamen våren 2022 og midlertidige tilpasninger i fag- og timefordelingen skoleåret 2021–2022.

Kunnskapsdepartementet foreslår å avlyse de fleste av vårens ordinære eleveksamener i grunnskolen og i videregående skole. Det foreslås at det fremdeles skal avholdes privatisteksamener og enkelte eksamener der elevene har særlig behov for å få avlagt eksamen. For at elevene kunne oppnå vitnemål uten eksamen, foreslås det at de vil få dispensasjon fra vitnemålskravene ved avlyst eksamen på grunn av covid-19, så lenge de har bestått standpunktkarakter i faget. For de eksamenene som fremdeles skal gjennomføres, foreslås de samme unntaksreglene om dokumentasjon av covid-19-relatert fravær på eksamen som gjaldt ved eksamen våren og høsten 2021. 

Departementet ber også om høringsinstansenes syn på om det skal åpnes for midlertidige tilpasninger av fag- og timefordelingen og kompetansemål, slik det har vært mulig de to forrige skoleårene.

Av hensyn til behovet for en rask avklaring i saken, er høringsfristen 20. februar 2022.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved å bruke den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2900853Med hilsen

Lilly Sofie Ottesen (e.f.)
avdelingsdirektør                                                    Gøril Liland Rongved
                                                                                   seniorrådgiver  

 

 • Kommunene
 • Fylkeskommunene
 • Statsforvalterne


 • Abelia
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Barneombudet
 • Den norske legeforening
 • Elevorganisasjonen
 • Fagforbundet
 • Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk
 • Faglig råd for elektro og datateknologi
 • Faglig råd for frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • Faglig råd for helse- og oppvekstfag
 • Faglig råd for håndverk, design og produktutvikling
 • Faglig råd for informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Faglig råd for naturbruk
 • Faglig råd for restaurant- og matfag
 • Faglig råd for salg, service og reiseliv
 • Faglig råd for teknologi- og industrifag
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Friskolenes Kontaktforum
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Kristne Friskolers Forbund
 • KS
 • LO
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Montessori Norge
 • NHO
 • Norsk Lektorlag
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
 • Sametinget
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Steinerskoleforbundet
 • Unio
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund