Regjeringen vil avlyse eksamen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår å avlyse alle ordinære eksamener for elever våren 2022. Privatisteksamen og fag- og svenneprøver skal gjennomføres, slik som i fjor.

Forskriften er fastsatt

Forslaget har vært på høring og er nå ferdigbehandlet.

De fleste av vårens ordinære eleveksamener i grunnskolen og i videregående skole er avlyst.

– Dette har ikke vært en enkel avgjørelse. Jeg mener eksamen er en viktig del av sluttvurderingen, og vi skal fortsatt ha eksamen etter dette. Men elevenes skolehverdag har nå vært preget av pandemien i snart tre skoleår. Avlysingen gjør at elevene får mest mulig ut av resten av skoleåret, og lærerne får best mulig grunnlag til å sette standpunktkarakter, når situasjonen er som den er i dag, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Flere alternativer har vært vurdert

Regjeringen har fått faglige råd fra Utdanningsdirektoratet i saken. Direktoratet leverte en grundig utredning 31. januar, der de vurderte ulike alternativer, men landet på å avlyse alle eksamener.

I rapporten la Udir særlig lagt vekt på tre hensyn: hensynet til likebehandling av elevene, hensynet til en rettferdig sluttvurdering og hensynet til elevenes motivasjon, trivsel og læring. I tillegg vurderte de hva som er praktisk gjennomførbart.

– Jeg legger selvfølgelig stor vekt på Utdanningsdirektoratets faglige råd. Disse suppleres med råd fra KS, fylkeskommunene, statsforvaltere, Elevorganisasjonen og lærernes organisasjoner. Vi har vurdert flere mulige alternativer. I tråd med Utdanningsdirektoratets anbefaling, foreslår vi at alle ordinære eleveksamener avlyses denne våren, sier Brenna.

I tillegg har usikkerheten rundt sykefravær fremover spilt inn. Regjeringen vil unngå en situasjon der mange elever er syke på eksamen, og ikke får tatt eksamen før over sommeren.

Privatisteksamener og enkelte eksamener på yrkesfag der det gjelder særlige krav, foreslås gjennomført slik som i fjor vår.

Avlysning gir tid til en bred vurdering av standpunktkarakteren

Flere av rådene regjeringen har fått går på at dersom man skal oppnå de positive effektene av å avlyse eksamen, må beslutningen tas i løpet av februar. En tidlig beslutning vil gi tid til læring for elevene, samtidig som lærerne ikke trenger å bruke tid på eksamensforberedelser.

– Dette er ikke en beskjed om at elevene kan slappe av, tvert imot. Dette er et forsøk på å gi deg tid til å jobbe skikkelig med skolen, frem til ferien, sier Brenna.

– Vi ønsker å gi lærerne tid, ro og mulighet til å gi opplæring etter intensjonene i læreplanen. Ha pusterom til å snakke med elevene, utfordre og la elevene samarbeide med hverandre. Vi har tillit til at dere kjenner elevene best og vet hva de trenger nå, avslutter Brenna.

Forslaget skal på en høring med kort frist og en endelig beslutning vil bli tatt kort tid etter det.