Forsiden

Forskrifter til verdipapirsentralloven

Finansdepartementet har fastsatt utfyllende forskrifter til verdipapirsentralloven.

Forskriftene er oppfølging av denne høringen: 

Endringene trer i kraft straks.