Forslag til endringer i sikkerhetsloven ut på høring

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forsvarsdepartementet har i dag lagt et forslag til endringer i sikkerhetsloven ut på alminnelig høring. Høringsfrist er satt til 20. august i år.

Høringsnotatet er tilgjengelig her.

Formålet med sikkerhetsloven er å legge forholdene til rette for effektivt å kunne motvirke trusler mot rikets selvstendighet og sikkerhet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, å ivareta den enkeltes rettssikkerhet og å trygge tilliten til og forenkle grunnlaget for kontroll med forebyggende sikkerhetstjeneste.

Høringsnotatet inneholder enkelte endringsforslag til eksisterende lovbestemmelser, og dessuten forslag til noen nye lovbestemmelser. Av sistnevnte forslag kan nevnes en bestemmelse om varsling for å kunne kontrollere mulige leveranser til kritisk infrastruktur, og en annen bestemmelse om varsling for å hindre aktivitet som kan innebære en fare for rikets sikkerhet.

Samtidig er et eksternt oppnevnt utvalg  under ledelse av spesialrådgiver Kim Traavik, i gang med et arbeid for å foreslå et nytt lovgrunnlag for forebyggende nasjonal sikkerhet. Utvalget skal avgi rapport i form av en NOU i løpet av høsten 2016. Forslaget som nå er sendt på høring gjelder enkeltbestemmelser som det er viktig å få på plass raskt.