Høring - Forslag til endringer i sikkerhetsloven

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.08.2015