Forsvarsministeren støtter ekstern gjennomgang av varslingssaken

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen ga i dag Forsvarets rapport om varslingssaker til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Gjennomgangen viser at Forsvaret ikke har fulgt godt nok opp varslingssaker. Samtidig med rapporten annonserer forsvarssjefen at han vil iverksette en ekstern gjennomgang.

– Det er en klok beslutning som vil kunne gi Forsvaret et bedre kunnskapsgrunnlag for å iverksette ytterligere tiltak. Det skal være trygt å varsle om uønskede hendelser og det skal ikke være tvil om at varslene blir fulgt opp. Forsvarssjefen har tatt denne saken på det største alvor og viser stor vilje til å gjennomføre nødvendige undersøkelser og endringer, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Rapporten, som kan leses på Forsvarets nettsider , er en intern vurdering og tiltak og anbefalinger fremover. Et av disse tiltakene er en ekstern gjennomgang av varslingssystemet i Forsvaret og behandlingen og oppfølgingen av varslingssaker.

Illustrasjonsbilde, soldater.
Illustrasjonsbilde, soldater. Foto: Anette Ask, Forsvaret