Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gjer levevilkåra til pollinerande insekt betre

Pollinerande insekt er viktig for naturmangfaldet og matproduksjonen i verda. Difor er det viktig å gjere tilhøva gode for humler, bier og andre insekt.

Alle kan gjere ein forskjell for pollinerande insekt. Anten det er i hagen, på balkongen, eller i og utanfor byen.

Bie.
20. mai er FNs verdsdag for bier. Foto: Colourbox

Landbruksføretak kan søke tilskot for å gjere miljøtiltak på eigen gard. Ein kan søke om tilskot dersom ein blant anna skal plante blomstar som er vennlege for pollinerande insekt i jordbruket, eller skjøtte pollineringsvennlege jordbruksareal. 3,8 millioner kroner ligger i denne ordningen. 

Til toppen