Presseinvitasjon:

Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker Sandnes og Stavanger 28. juni

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statsråden skal være med på hjemmebesøk hos eldre, dra på befaring på Lervig sykehjem, og besøke det nyåpnede Lassahagen bofelleskap for psykisk psyke. Det blir også en demonstrasjon av prosjektet Helse@Hjemme hvor KOLS-pasienter får telemedisinsk oppfølging via nettbrett. I tillegg skal statsråden besøke Profitbase, Iris og Pumps & Pipes.

09.00-10.00: Profitbase,
adresse: Stokkamyrveien 13, Sandnes

Regjeringen har i Handlingsplan mot antibiotikaresistens satt som mål å redusere bruken av antibiotika med 30 % innen 2020. På Profitbase får helse- og omsorgsministeren informasjon om et prosjekt for antibiotikarapportering til sykehusapotekene.

10.15-11.00: Iris,
adresse: Professor Olav Hanssens vei 15

Iris er et institutt for oppdragsforskning og kommersialisering av forskningsresultater. Statsråden får presentert ny forskning om velferdsteknologi. Velferdsteknologi er blant annet viktig for at eldre skal kunne mestre egen hverdag og bo lenger i eget hjem.

11.05-11.40: Pumps & Pipes,
adresse: Professor Olav Hanssens vei 15 (møtet foregår i lokalene til Iris)  

Norwegian Pumps & Pipes er et initiativ for kompetanseoverføring mellom olje og helsesektoren. Regjeringen gav i statsbudsjettet for 2016 Pumps & Pipes 5 millioner. Midlene skal støtte opp under helse og omsorg som et næringspolitisk satsningsområde, i tråd med HelseOmsorg21-strategien. Statsråden får en oppdatering om status for prosjektet.  

12.00-13.10: Hjemmebesøk og hverdagsrehabilitering,
adresse: Arne Rettedalsgate 12, 1.etg   

Helse- og omsorgsministeren skal møte hverdagsrehabiliteringsteamet i Stavanger kommune, og blir deretter med på hjemmebesøk. Forebyggende hjemmebesøk kan bidra til at flere eldre kan leve et aktivt og selvstendig liv også når helsen blir redusert. Regjeringen har nylig sendt ut et nytt rundskriv som beskriver hvordan kommunene kan bruke forebyggende hjemmebesøk som del av sitt tilbud til eldre.  

13.20-14.00: Lassahagen bofellesskap,
adresse: Lassaveien 2A  

Lassahagen er et nyåpnet bofelleskap for psykisk psyke hvor Stavanger kommunen og Helse Stavanger DPS samarbeider om å gi helhetlige og koordinerte tjenester. Statsråden får en omvisning og skal hilse på ansatte og brukere.  

14.10–14.30: Lervig sykehjem,
adresse: Ryfylkegaten 55.

Statsråden får en orientering om byggeprosjektet med etterfølgende befaring. Sykehjemmet skal etter planen stå ferdig høsten 2017 og får 123 plasser, dagsenter med 30 plasser og legesenter for fire leger.

14.45-15.45: Helse@Hjemme, Helse Stavanger HF,
Administrasjonsbygget, Armauer Hansens vei 20.

Helse@Hjemme er et prosjekt hvor KOLS-pasienter får telemedisinsk oppfølging via nettbrett. Tilbudet har bidratt til en reduksjon i antall liggedøgn i sykehuset. Statsråden får en orientering om prosjektet og skal snakke med ansatte og brukere.

Pressen er velkommen til å delta og statsråden er tilgjengelig for kommentarer.