Høring – Endring av forskrift om hold av storfe. Utsettelse av løsdriftskrav

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matdepartementet har 20. mai sendt på høring et forslag om endring i forskrift om hold av storfe.

Det foreslås å endre overgangsbestemmelsene i forskriften. Endringen innebærer at båsfjøs som var i bruk til storfe 22. april 2004 da det ble innført et generelt krav om at storfe skal holdes i løsdrift, og som har vært i sammenhengende bruk til storfe siden denne datoen, kan brukes fram til 1. januar 2034. 

Endringsforslaget følger opp en premiss for årets jordbruksavtale. 

Høringsfristen er satt til 8. juni 2016