Høring – Endring av forskrift om hold av storfe, utsettelse av løsdriftskrav

Det foreslås å endre overgangsbestemmelsene i forskrift om hold av storfe. Endringen innebærer at båsfjøs som var i bruk til storfe 22. april 2004 da det ble innført et generelt krav om at storfe skal holdes i løsdrift, og som har vært i sammenhengende bruk til storfe siden denne datoen, kan brukes fram til 1. januar 2034.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.06.2016