Høring om Tjeldsund som del av forvaltningsområdet for samisk språk

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen sender i dag på høring forslag om å utvide forvaltningsområdet for samisk språk til også å omfatte nye Tjeldsund kommune. Regjeringen foreslår å endre forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk slik at nye Tjeldsund innlemmes i forvaltningsområdet.

– Det er viktig å støtte opp om arbeidet med å fremme det samiske arbeidet i nye Tjeldsund kommune. Jeg er derfor glad for at nye Tjeldsund kommune har søkt om å bli en del av det samiske forvaltningsområdet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Fellesnemnda for nye Tjeldsund kommune søkte 4. februar 2019 om å innlemmes i forvaltningsområdet for samiske språk. Sametinget har støttet søknaden. Tjeldsund og Skånland kommune slår seg sammen fra 1.januar, og blir en del av nye Troms og Finnmark.

– Regjeringen arbeider for å styrke og utvikle samiske språk og kultur der samene bor. Sammenslåingen av Tjeldsund og Skånland vil samle flere markasamiske bygder i én kommune. I dette området har vi sett en oppblomstring av samisk kultur, med blant annet Márkomeannu-festivalen som arrangeres hver sommer. Initiativet fra kommunene vil løfte og utvikle det nordsamiske språket videre, sier Monica Mæland.

Erfaringer fra andre kommuner som er blitt en del av det samiske forvaltningsområdet, viser at samisk har fått høyere status.  Å bli innlemmet i forvaltningsområdet innebærer at samisk og norsk er likestilte språk. Innbyggerne har rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige etater, og de har flere rettigheter til opplæring i samisk.

Forvaltningsområdet for samisk språk omfatter i dag av 12 kommuner i Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag

Se høring om Tjeldsund som del av forvaltningsområdet for samisk språk her

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00