Høring - endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag om å utvide forvaltningsområdet for samisk språk til også å omfatte Røros kommune.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.11.2017