Norge øker den humanitære støtten til Syria

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen gir 51 millioner kroner ekstra til humanitær innsats for den hardt rammede syriske befolkningen.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt og den irske utenriksministeren Simon Coveney (tv) er imponert over den humanitære innsatsen fra tyrkisk side til Nordvest-Syria. Foto: Guri Solberg, UD
Utenriksminister Anniken Huitfeldt og den irske utenriksministeren Simon Coveney (tv) er imponert over den humanitære innsatsen fra tyrkisk side til Nordvest-Syria. Foto: Guri Solberg, UD

– Det syriske folket  står overfor nok en vanskelig vinter. Etter elleve år med konflikt blir situasjonen for millioner av syrere stadig verre. Norge stiller opp for de som trenger hjelp og beskyttelse, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Ifølge FN er 6,9 millioner syrere på flukt, og 14,6 millioner av en befolkning på 21,7 millioner trenger humanitær bistand. Det har brutt ut kolera i store deler av landet, og vinteren står for døra. Mange av de som har flyktet fra hjemmene sine bor fortsatt i telt og har levd på flukt i mange år. Situasjonen er spesielt vanskelig i opprørskontrollerte Nordvest-Syria, hvor befolkningen er avhengig av at mat, medisiner og annen bistand fraktes over grensa fra Tyrkia.

Norge har med den økte støtten i år bidratt med om lag 750 millioner kroner til livreddende innsats i Syria. Tilleggsstøtten er gitt til Den internasjonale Røde Kors-komiteen, FNs humanitære fond, Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp og Norges Røde Kors.

– Pengene gir de humanitære organisasjonene mulighet til å prioritere arbeidet der det er størst behov, blant annet til  å forsøke å bremse det pågående kolerautbruddet. Organisasjonene kan også bruke støtten til nødvendig vedlikehold og gjenoppbygging av viktig infrastruktur, såkalt «early recovery». Støtten vil blir brukt i hele Syria, både regjerings- og opposisjonskontrollerte områder, sier utenriksministeren.

Norge er blant de største giverne til den humanitære innsatsen i Syria og vil i år å bidra med totalt 1,5 milliarder kroner til humanitær og stabiliserende støtte til Syria og nabolandene, som også er hardt rammet av konflikten i Syria.

Sammen med Irland har Norge et særlig ansvar for å følge opp FNs sikkerhetsråds behandling av saker som angår den humanitære situasjonen i Syria, blant annet å lede forhandlingene om fornyet mandat for den grensekryssende humanitære bistanden til Nordvest-Syria.

Les mer om hvordan Norge følger opp den humanitære situasjonen i Syria i FNs sikkerhetsråd her: Sikkerhetsrådet fornyer mandatet for grensekryssende humanitær bistand til Syria - regjeringen.no