Presseinformasjon

Utenriksministeren deltar på ministermøtet i OSSE

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltar på ministermøtet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) 3.- 4. desember. Møtet avholdes digitalt.

OSSE er verdens største regionale sikkerhetsorganisasjon, med 57 deltakerstater fra Europa, Sentral-Asia og Kaukasus, samt Mongolia, USA og Canada.

- Vi ser igjen at OSSE er viktig for å understøtte demokrati og menneskerettigheter i Europa og Europas nærområder, og bidra til stabilitet i konfliktregioner som i Nagorno-Karabakh, Ukraina, Moldova og Georgia. Gjennom feltoperasjoner og sendelag i OSSEs deltakerstater arbeides det med å utvikle demokratiske institusjoner, forebygge konflikt og styrke sikkerheten på alle områder. Dette er et arbeid Norge støtter gjennom frivillige finansielle bidrag, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Situasjonen i Hviterussland er et eksempel på en sak som har fått mye oppmerksomhet i OSSE i år. Norge, sammen med en gruppe andre deltakerstater, utløste Moskva-mekanismen for nærmere å undersøke menneskerettighetsbruddene i landet.

Under ministermøtet overtar Sverige formannskapet for OSSE i 2021.

- Vi ser frem til å samarbeide tett med Sverige, blant annet gjennom det norske formannskapet for «Human Dimension Committee», sier Eriksen Søreide.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Marte Lerberg Kopstad, mobil 99 52 20 26.