Innledning på pressekonferanse om situasjonen i Afghanistan

Statsministerens innledning på pressekonferanse om situasjonen i Afghanistan.

                                                                                   Sjekkes mot framføring.

Terrorangrepet ved flyplassen i Kabul bekrefter at situasjonen er svært dramatisk og farlig.

Vi fordømmer dagens angrep.

Angrep som rammet uskyldige sivile som forsøkte å flykte fra landet.

Jeg vil uttrykke vår dypeste medfølelse.

Først og fremst rammes vanlige afghanere.

Samtidig er dette en situasjon som også påvirker norske borgere, våre ansatte, de vi har arbeidet tett sammen med og andre vi vil sikre beskyttelse.

Før sommeren trakk vi ut våre spesialstyrker fra Afghanistan. Da fattet regjeringen også beslutninger om hvilke prioriteringer vi ville følge ved uttrekket fra Afghanistan.

Vi besluttet at vi ville gi lokalt ansatte i Forsvaret og lokalt ansatte ved ambassaden og deres familier, opphold i Norge. Vi ville også gi beskyttelse til enkelte menneskerettighetsforkjempere.

Da Taliban tok makten, skjedde det mye raskere enn vi hadde forutsatt. Det var en tydelig prioritering for oss å få ut norske borgere. Også en rekke av de som Forsvaret hadde samarbeidet med, sto da i en mye vanskeligere situasjon. Etter oppfordring fra Forsvaret, besluttet vi da å utvide ytterligere kretsen som vi ville hente ut.

Derfor har Utenriksdepartementet i to uker ledet en operasjon for å evakuere norske borgere, utsendte medarbeidere ved ambassaden i Kabul og lokalt ansatte afghanere med familie, enkelte menneskerettighetsforkjempere og de som har samarbeidet med de norske styrkene.

Dette har skjedd i tett samarbeid med Forsvaret og Justisdepartementet.

Sammen har de arbeidet med å hjelpe andre norske borgere og andre personer med gyldig opphold, ut av Afghanistan.

Norge har også bistått andre med beskyttelsesbehov til å komme ut av landet.

Totalt har vi hentet ut i overkant av 1000 mennesker.

Det er en sammensatt gruppe, og mange av dem er barn – omtrent 390. De fleste av dem med tilknytning til Norge allerede.

Det har også vært mye oppmerksomhet rundt enslige afghanske barn på flyvningene fra Kabul.

En langt større gruppe er barn av familier med beskyttelsesbehov, barn av ansatte og samarbeidspartnere, og en del norske barn.

Også noen av de norske barna kommer alene til Norge.

I en situasjon der desperasjonen og ønsket om å reise ut er enormt, har vi prioritert og arbeidet for at de mest sårbare – barna – kommer først i køen.

Vi har hele tiden sagt at vi hadde et kort tidsvindu.

Vi har derfor arbeidet for å evakuere så mange som mulig i en kaotisk, omskiftelig og farlig situasjon.

Vi har nå kommet til neste fase i operasjonen.

Muligheten for å få folk inn til flyplassen i Kabul er nå stengt.

Det er ikke lenger mulig for norske myndigheter å bistå med utreise.

Utenriksministeren kommer til å si mer om dette.

Intenst arbeid døgnet rundt har sørget for å få folk trygt ut.

De har blitt tatt imot og får omsorg, nødvendig helsehjelp og beskyttelse i Norge.

Vi har hjulpet mange som har vært i en umulig situasjon.

Vi skulle gjerne hjulpet enda flere.

Norge, på lik linje med mange andre land, vil ikke klare å hente ut alle som ønsker det.

Da gir jeg ordet til utenriksministeren som skal si mer om arbeidet som nå pågår.

 

Bilde fra pressekonferansen om Afgnahistan
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide, statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen orienterer om situasjonen i Afghanistan. Foto: Arvid Samland/Statsministerens kontor