Historisk arkiv

Utenriksministerens innledning på pressemøte 26. august 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides innledning på pressemøtet om Afghanistan 26. august 2021.

Som statsministeren sa, så rammet ettermiddagens angrep på grusomt vis, og det er flere sivile som har mistet livet. Samtidig rammet det en ekstremt krevende evakueringsoperasjon der hvert minutt teller. Angrepet har gjort at verdifull tid nå går tapt. Dere har hørt meg si i flere dager at tidsvinduet for evakuering er veldig lite og at vi ikke kan gi noen garanti for at vi kan hjelpe alle vi ønsker å hjelpe.

Vi går nå inn i en ny fase fordi evakuering gjennom Kabul flyplass stenges. Det betyr at vi ikke lenger kan ta inn norske borgere eller andre vi ønsker å gi beskyttelse på flyplassen. Det har vi i dag kommunisert til norske borgere og andre vi søker å hjelpe. Det betyr altså at portene til flyplassen er stengt og vi har ikke lenger mulighet til å tilby assistert utreise.

Vi har arbeidet til siste minutt. Målet har vært å få inn så mange som mulig på flyplassen, for å sikre dem trygghet i Norge. Vi har jobbet intenst med å evakuere de vi kan, både norske borgere eller personer med oppholdstillatelse i Norge og afghanere med behov for beskyttelse. Og som statsministeren tidligere var inne på, så har regjeringen tidligere tatt en beslutning om at sivilsamfunnsaktører, menneskerettighetsforkjempere og journalister, særlig kvinner, skal prioriteres som flyktninger. De kommer også til Norge med familie. Arbeidet med å gi slik beskyttelse er vi i gang med, men er også svært krevende. Fristen for oss var at vi også må kunne sikre trygg transport ut til Norge for de vi tar inn på flyplassen.

Vi har som kjent hatt et klart reiseråd siden mars 2018 der vi har frarådet alle reiser til og opphold i Afghanistan. 4. august ga vi også beskjed om at norske borgere bør forlate Afghanistan.

Den brutale situasjonen er at ikke alle som ønsker å forlate Afghanistan, kommer seg ut nå. Det er fortsatt norske borgere i Afghanistan som har ønske om å bli hjulpet ut, og andre personer som vi ønsker å gi beskyttelse til, som fortsatt er igjen i Afghanistan.

Vi avslutter ikke arbeidet. Men det er urealistisk nå å inngi håp om at det finnes en rask løsning for de som nå ikke har kommet seg ut.

Krisestaben i UD vil fortsatt være operativ hele døgnet og er fortsatt styrket med et stort antall medarbeidere fra ulike deler av UD. Vi kommer også til å fortsette kommunikasjonen med de som har registrert seg på reiseregistrering.no, de som har beskyttelsesbehov og andre vi har etablert kontakt med. I vår krisestab har vi med medarbeidere fra Forsvaret, politiet, helsemyndighetene og utlendingsmyndighetene. Samarbeidet fungerer godt, vi har ulike roller og oppgaver i dette arbeidet.

La meg avslutte med at vi står overfor ekstremt mange dilemmaer som møter oss i denne situasjonen. Vi har også ansvar for at norske borgere ikke tar seg til en flyplass som nå er stengt der vi ikke har noen mulighet til å hjelpe dem, samtidig som det betyr at utreisemuligheten er stengt.

Nedstengingen av flyplassen har også store konsekvenser for Forsvarets del av operasjonen, og jeg gir ordet videre til forsvarsministeren.

Pressetreff UD SMK FD
Foto: UD