Innledning på pressekonferanse om Russlands krig mot Ukraina

Utenriksminister Anniken Huitfeldts innledning under pressekonferansen om krigen i Ukraina søndag 27. februar. På pressekonferansen deltok også statsministeren, finansministeren og forsvarsministeren.

Jeg har i dag møtt flere av de største humanitære aktørene med innsats i Ukraina. Vi deler en dyp bekymring over krigføringens alvorlige konsekvenser for dem som bor i Ukraina.  

Russlands krigshandlinger fører til store sivile tap og lidelser, ødelegger grunnleggende infrastruktur og driver mennesker på flukt.

Som vi har varslet vil Norge hjelpe det ukrainske folk. Vi bidrar nå med to milliarder kroner til innsatsen.

De humanitære behovene til folk på flukt og de som møter en veldig vanskelig situasjon i hjemlandet sitt vil bli store og omfattende. Selv om det foreløpig er uoversiktlig og uforutsigbart.

Med denne ekstraordinære bistanden til Ukraina støtter vi de humanitære aktørens arbeid for de mest sårbare.

Støtten er fleksibel, slik at aktørene til enhver tid kan planlegge for innsats der behovene er størst.

Vi har i dag også bedt om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere den humanitære situasjonen i Ukraina.

Vi jobber nå også intensivt med innføringen av EUs sanksjoner i Norge.

Vi kommer til å stenge norsk luftrom for russiske flyvninger. Dette gjennomføres av Luftfartstilsynet og vil skje samtidig som øvrige EU-land innfører dette. Beslutningen ble tatt i nært samarbeid med våre nærmeste nordiske naboland.

Vi vil – sammen med EU – møte Russland med en historisk kraftig sanksjonspakke. Den har kommet i flere trinn. De nyeste sanksjonene kommer senere i dag og vil også ramme Hviterussland som er delaktig.

Sanksjonene vil ramme Russlands evne til å finansiere og drive sin krigsmaskin. Slik vil vi sammen med andre isolere Russland finansielt ved å ramme sentralbanken og ta en del russiske banker ut av Swift-systemet.  

I tillegg vil sanksjonspakken ha vidtrekkende konsekvenser for oligarker og enkeltpersoner som anses å ha bidratt til den militære aggresjonen mot Ukraina.

En bred internasjonal respons er det som gir størst effekt.

Norge har derfor helt siden Russlands okkupasjon av Krym og destabilisering av Øst-Ukraina stått sammen med EU, USA og andre likesinnede land i reaksjonen på Russlands folkerettsbrudd.

Vi tar sikte på raskest mulig iverksettelse på norsk side av de nye tiltakene. Vi er nå i full gang med å gå gjennom EUs tiltak og beslutte hvilke skritt som er nødvendig for å gjennomføre tiltakene i norsk rett.