Innspillsmøte om egenorganisert aktivitet - oppdatert program

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Hva er de største hindrene for at flere kan utøve sin egenorganiserte aktivitet i dag, hvilke grep kan regjeringen gjøre og hvordan kan regjeringen sikre at en større andel av tilskuddene går til egenorganisert aktivitet?

Kulturdepartementet inviterer miljøer som driver eller legger til rette for egenorganisert aktivitet til innspillsmøte 27. mars 2017.

Tid: kl. 09:00 – 12:00
MERK NYTT STED: Grunnet stor oppslutning er møtet flyttet fra Grubbegata 1 til Oslo Kongressenter, sal D. Registrering fra kl. 0900. 

Påmeldingen er stengt.

Pressen kan melde sin interesse via kudinfo@kud.dep.no 

Tema for innspillsmøtet

Til innspillsmøtet 27. mars ber departementet om innspill på følgende tema:

 • Hva er de største hindrene for at flere kan utøve sin egenorganiserte aktivitet i dag?
 • Hvilke grep kan regjeringen gjøre for bedre å legge til rette for egenorganisert aktivitet?
 • Hvordan kan regjeringen sikre at en større andel av tilskuddene går til egenorganisert aktivitet?

Bakgrunn for innspillsmøtet

Kulturdepartementet legger til rette for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv gjennom fordelingen av spillemidler til idrettsformål.

Stortinget har bedt regjeringen vurdere å sikre tilskudd til egenorganisert idrett, herunder paraplyorganisasjon/felles styringsorgan for egenorganisert idrett ved tildeling av spillemidler.

Departementet ønsker i denne sammenhengen innspill fra miljøer som driver eller legger til rette for egenorganisert aktivitet. Formålet er å identifisere hvilke miljøer og enkeltpersoner som i dag driver slik aktivitet, og hvilke behov slike miljøer har. 

Program

Taletid er begrenset til tre minutter og ett innlegg per organisasjon/miljø. Presentasjoner gis fra salen og sendes også skriftlig til: arrangementSI@kud.dep.no.

Det gjøres oppmerksom på at alle innspill journalføres og vil være offentlig tilgjengelig. Innleggene vil legges ut her på regjeringen.no 

Det er ikke kapasitet til audio-visuelle presentasjoner.

09:00  Innsjekking og registrering

09:30  Innledning ved statsråd Linda Hofstad Helleland

09:45  Innledning ved Reidar Säfvenbom, Norges idrettshøgskole

10: 00 Innspill: 

 • Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Exeo-parkour miljø
 • Norsk organisasjon for terrengsykling  
 • Oslo Skateforening
 • Norsk friluftsliv
 • BUA
 • Landsforeningen ungdom og fritid
 • Norsk Organisasjon for Rullebrett
 • Skiforeningen
 • BMX
 • Heming
 • Friluftsrådenes landsforbund
 • Telemark idrettskrets
 • Holla skateboardklubb
 • Bjørndal IF
 • Norges orienteringsforbund
 • Freeski
 • Oslo idrettskrets
 • Norges skiforbund
 • Ringkollparken / Ringkollen alpinanlegg
 • Furuset IF
 • Norges Snowboardforbund
 • Kolsås klatreklubb
 • Kjelsås IL
 • Arena Bekkestua
 • Norges idrettsforbund
 • Den Norske turistforening
 • Norges studentidrettsforbund
 • FAU Bekkelaget skole
 • Streetdance
 • Muselunden frisbeeklubb
 • IL Koll

11:55 Oppsummering og avslutning

Ved spørsmål ta kontakt med seniorrådgiver Elen Sanness Thoresen: eth@kud.dep.no