Innspill om egenorganisert aktivitet

Hva er de største hindrene for at flere kan utøve sin egenorganiserte aktivitet i dag, hvilke grep kan regjeringen gjøre og hvordan kan regjeringen sikre at en større andel av tilskuddene går til egenorganisert aktivitet?

Kulturdepartementet inviterte miljøer som driver eller legger til rette for egenorganisert aktivitet til innspillsmøte 27. mars 2017. Departementet fikk mange nyttige innspill som skal tas med i det videre arbeidet.

Tema for innspillsmøtet

Departementet ba om innspill på følgende tema:

  • Hva er de største hindrene for at flere kan utøve sin egenorganiserte aktivitet i dag?
  • Hvilke grep kan regjeringen gjøre for bedre å legge til rette for egenorganisert aktivitet?
  • Hvordan kan regjeringen sikre at en større andel av tilskuddene går til egenorganisert aktivitet?

Bakgrunn for innspillsmøtet

Kulturdepartementet legger til rette for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv gjennom fordelingen av spillemidler til idrettsformål.

Stortinget har bedt regjeringen vurdere å sikre tilskudd til egenorganisert idrett, herunder paraplyorganisasjon/felles styringsorgan for egenorganisert idrett ved tildeling av spillemidler.

Departementet ønsket i denne sammenhengen innspill fra miljøer som driver eller legger til rette for egenorganisert aktivitet. Formålet var å identifisere hvilke miljøer og enkeltpersoner som i dag driver slik aktivitet, og hvilke behov slike miljøer har. 

Innspill

Innledning ved Reidar Säfvenbom, Norges idrettshøgskole (.pdf)

Øvrige innspill:

Ved spørsmål ta kontakt med seniorrådgiver Elen Sanness Thoresen: eth@kud.dep.no

 

Til toppen