På iranske kvinners side

Jeg deler Mina Bais sinne og frustrasjon over det tragiske dødsfallet til Mahsa Amini og situasjonen for kvinner i Iran. Noe av det norske myndigheter kan gjøre er å ta både dødsfallet, situasjonen for kvinnene i Iran og behandlingene av demonstrantene opp direkte med de som bestemmer i Iran. Derfor møtte jeg Irans utenriksminister i New York forrige uke.

I møtet var jeg tydelig på at vi reagerer sterkt på dødsfallet og at det må etterforskes. Jeg understreket at de ansvarlige må stilles til ansvar. Jeg har også uttrykt at iranske myndigheters håndhevelse av hijab-påbudet er et brudd på kvinners menneskerettigheter og at jeg er svært bekymret for kvinners rettigheter i Iran. De siste ukene er mange drept og skadet i demonstrasjoner som har funnet sted i kjølvannet av det tragiske dødsfallet. Vi har klart og tydelig fordømt grov voldsbruk mot demonstrantene.

Også statsminister Jonas Gahr Støre har uttrykt sin medfølelse med Mahsa Aminis familie og at han er svært bekymret for kvinners rettigheter i Iran. Han har også fordømt iranske myndigheters brutale håndhevelse av hijab-påbudet. I et møte i august med det offisielle iranske organet High Council for Human Rights, uttrykte vår ambassade i Iran Norges tydelige mening om menneskerettighetssituasjonen i Iran.

Fordi vi har diplomatisk og politisk kontakt med iranske myndigheter, har vi en omfattende dialog med Iran om menneskerettighetssituasjonen i landet. Vi jobber langs flere spor og på flere nivåer. Vårt mål er å få iranske myndigheter til å respektere og iverksette menneskerettighetene. Dette gjør vi i vår direkte kontakt med iranske myndigheter og i FN. Norge tok opp behovet for å respektere kvinners rettigheter og frihet i Iran i møtet som var i FN menneskerettighetsråd tidligere denne uka. Utenriksdepartementet er også i kontakt med flere menneskerettighetsforkjempere som arbeider for å bedre situasjonen.

Utfordringer knyttet til diskriminering, menneskerettighetsbrudd og vold mot kvinner og jenter står også sentralt i den årlige FN-resolusjonen om menneskerettighetssituasjonen i Iran. Resolusjonen forhandles i FNs generalforsamling hver høst, og Norge er med i kjernegruppen som driver forhandlingene framover.

Respekt for menneskerettighetene ligger til grunn for regjeringens internasjonale engasjement for kvinners rettigheter og likestilling. Kjernen i arbeidet er å øke jenters og kvinners handlingsrom, selvbestemmelse og makt. Ingen skal risikere å bli banket opp fordi hun har tatt på seg hijaben feil, eller fordi hun velger å gå uten hijab.

Norge vil fortsette å ta opp situasjonen i Iran i FNs menneskerettighetsråd. Vi vil også fortsette å utfordre Iran til å følge opp anbefalingene de har mottatt i FNs menneskerettighetsråd. En av Norges anbefalinger gikk ut på å skape trygge og gode vilkår for sivilsamfunnet og menneskerettighetsforkjempere i Iran, spesielt kvinnelige menneskerettighetsforkjempere. En annen anbefaling var å sikre rettighetene til internerte og fanger. Begge anbefalingene ble akseptert av Iran.

Vi vil videreføre dialogen om menneskerettigheter med iranske myndigheter – i direkte møter og i FN, og vi vil fortsette å sette fokus på kvinners menneskerettigheter i Iran. Dersom situasjonen skal bli bedre for kvinner og alle andre som bor i Iran, må vi fortsette å engasjere oss. Ved å møte myndighetene, støtte de som blir rammet, forhandle i FN og bruke så mange anledninger som mulig til å uttrykke oss.