Dokument

Svar på spørsmål om Israel og Palestina

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (Høyre) om på hvilken måte statsråden mener  at Israels aksjon mot de seks frivillige organisasjonene på i Ramallah er ubegrunnet.

Skriftlig spørsmål nr. 2673 (2021-2022).
Datert 19.08.2022

Fra representanten Ingjerd Schou (H) til utenriksministeren
På hvilken måte mener statsråden at Israels aksjon mot de seks frivillige organisasjoner på i Ramallah er ubegrunnet?

Utenriksministerens svar:
Jeg tar den israelske beslutningen om å terrorliste seks palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner på dypeste alvor. Norge har siden oktober i fjor hatt kontakt med israelske styresmakter, sivilsamfunnsaktører, FN og andre givere om saken. Norge har i dialogen med israelske myndigheter vært tydelig på at beslutningen om å terrorliste de seks frivillige organisasjonene måtte underbygges med tilstrekkelig dokumentasjon. Det materialet vi har mottatt fra Israel er etter vårt syn ikke tilstrekkelig til å begrunne terrorlistingen av de seks organisasjonene. Dette synet deles av en rekke andre land. Skulle vi få ny informasjon fra Israel, vil vi gjøre en ny vurdering på det grunnlaget.

Derfor er Norge og flere andre land opprørt over at israelske sikkerhetsstyrker har gjennomført razziaer mot kontorene til palestinske menneskerettighets- og sivilsamfunnsorganisasjoner i A-området i Ramallah, inkludert Al Haq, som Norge har støttet i mange år. Disse organisasjonene gjør et viktig arbeid for å forsvare palestinernes menneskerettigheter overfor israelske og palestinske myndigheter.

Jeg er også dypt bekymret over påfølgende rapporter om at organisasjonenes ansatte og deres familier utsettes for trusler. Dette er uakseptabelt. Arbeidet for å fremme og verne om menneskerettigheter må kunne utføres fritt og trygt, uten hindringer og trusler.

Norge har gjennom flere år lagt ned en betydelig innsats for å bygge opp og styrke det palestinske sivilsamfunnet. Norge vil fortsette vårt samarbeid med og støtte til sivilsamfunnet i de okkuperte palestinske områdene. Et levende sivilsamfunn er viktig for å ivareta og fremme demokratisk utvikling i Palestina og for å støtte opp om en to-statsløsning.