Historisk arkiv

Svar på spørsmål om krav til Israel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (Venstre) om hun vil fordømme Israels angrep og nedstenging av kontorene til sju palestinske menneskerettsorganisasjoner, og kreve at Israel umiddelbart trekker tilbake beslutningen om terrorstemplingen.

Skriftlig spørsmål nr. 2804 (2021-2022).
Datert 5.9.2022

Fra representanten Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til utenriksministeren: 
Vil utenriksministeren fordømme Israels angrep og nedstenging av kontorene til sju palestinske menneskerettsorganisasjoner, og kreve at Israel umiddelbart trekker tilbake beslutningen om terrorstemplingen?

Utenriksministerens svar:
Jeg er opprørt over at israelske sikkerhetsstyrker gjennomførte razziaer mot kontorene til palestinske menneskerettighets- og sivilsamfunnsorganisasjoner i Ramallah. Dette inkluderer Al Haq, som Norge har støttet i mange år. Disse organisasjonene gjør et viktig arbeid på bakken for å forsvare palestinernes menneskerettigheter overfor israelske og palestinske myndigheter.

Jeg er også dypt bekymret over påfølgende rapporter om at organisasjonenes ansatte og deres familier ble utsatt for trusler. Dette er uakseptabelt. Arbeidet for å fremme og verne om menneskerettigheter må kunne utføres fritt og trygt, uten hindringer og trusler.

Sammen med 16 andre europeiske land og EU, uttrykte Norge den 22. august vår dype bekymring om razziaene til israelske myndigheter.

Norge og flere andre land tok også saken opp i det månedlige møtet om den israelsk-palestinske konflikten i Sikkerhetsrådet 25. august. Dette viser at mange land er opptatt av saken og deler vår bekymring for vilkårene for det palestinske sivilsamfunnet.

Anklagene mot de palestinske sivilsamfunnsorganisasjonene er alvorlige. Norge har vært tydelig på at beslutningen om å terrorliste de palestinske organisasjonene måtte underbygges med tilstrekkelig dokumentasjon. Det materialet vi har mottatt fra Israel er etter vårt syn ikke tilstrekkelig til å begrunne terrorlistingen av de seks organisasjonene. Dette har vi formidlet til israelske myndigheter. Dette synet deles av en rekke andre land, herunder USA, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Spania og Sverige. Skulle vi få ny informasjon fra Israel, vil vi gjøre en ny vurdering på det grunnlaget.

Norge har i flere år investert store ressurser i å bygge opp et palestinsk sivilsamfunn. Dette vil vi fortsette med. Et levende sivilsamfunn er viktig for å ivareta og fremme demokratisk utvikling i Palestina og for å støtte opp om en to-statsløsning.