Krav om identifisering av reelle rettighetshavere trer i kraft 1. november

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Finansdepartementet fastsatte i juni 2021 forskrift til lov om register over reelle rettighetshavere og orienterte samtidig om at en del av reglene i loven og forskriften ville tre i kraft 1. november. Les nyhetssaken her.

Datoen nærmer seg. Departementet gjør oppmerksom på at Brønnøysundregistrene har utarbeidet veiledning til hjelp for virksomheter som nå skal identifisere sine reelle rettighetshavere: https://www.altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/reelle-rettighetshavere/.