Milliardsatsing på kryptoløsninger

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Regjeringen vil ha en skikkelig satsing på norsk kryptokompetanse for å sikre nasjonal kontroll. For å klare det er det nødvendig å kjøpe høygraderte løsninger direkte fra en norsk industripartner, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Å ha en nasjonal kontroll over og kompetanse på kryptoteknologi er viktig for å sikre at Norge kan beskytte den informasjonen det er aller viktigst å beskytte, og hindre at sikkerhetsgraderte opplysninger havner hos uvedkommende. Norge har hatt spisskompetanse på kryptoløsninger helt siden NATO ble opprettet i 1949, og vi er i dag en sentral leverandør av kryptoutstyr til alliansen.

Prosjektet for modernisering av kryptoløsninger skal erstatte dagens IP-kryptosystem for å tilfredsstille nye krav til funksjonalitet og kapasitet, slik at det fungerer sammen med andre kryptosystemer og er motstandsdyktig mot kvantedatamaskiner. Det skal kunne brukes både i Forsvaret og i andre deler av forsvarssektoren, og vil også være relevant for totalforsvaret. Norske kryptoløsninger vil også være mulig å eksportere til allierte land.

Stortinget vedtok opprinnelig prosjektet i 2019, men det har blitt forsinket på grunn av stor avstand mellom kostnadsrammen og mottatt tilbud. Kostnadsrammen foreslås økt med 1 564 millioner kroner til 2 282 millioner kroner. Levering er planlagt i perioden 2026–31.

Forslaget ligger inne i proposisjonen Investeringar i Forsvaret og andre saker som ble fremmet for Stortinget i dag.

krypto
Norge har spisskompetanse på kryptoløsninger. Foto: NSM