Lover 1 milliard kroner for å beskytte barn i krig

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Norge vil bidra med minst 1 milliard kroner over de neste tre årene for å beskytte barn som lever i krig og konflikt. Dette er en av de største politiske og humanitære utfordringene i vår tid, men er likevel en av de mest forsømte, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Bilde av gruppe med barn som ler
Foto: Unicef

Representanter fra mange land og organisasjoner var denne uken samlet i Norge og har forpliktet seg til å følge opp arbeidet for å beskytte barn i væpnet konflikt.

– Jeg er glad for at flere land og organisasjoner nå kom med konkrete forpliktelser for å beskytte barn bedre. Barn er spesielt utsatte og sårbare for vold og overgrep i krig og konflikter, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Den internasjonale konferansen om beskyttelse av barn i væpnet konflikt ble arrangert av Norge sammen med FNs barnefond (Unicef), Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), Redd Barna og Den afrikanske union.

– Norge skal fortsette kampen mot seksuell og kjønnsbasert vold, særlig der det rammer barn, sier Huitfeldt.

På konferansen deltok blant andre utenriksministere fra Somalia, Gambia, Sør-Sudan, Niger og Mosambik, i tillegg til leder fra FNs barnefond (Unicef), Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), Redd Barna og representanter for Den afrikanske union og EU.

– Det er viktig for oss med et godt og flerårig samarbeid med de humanitære organisasjonene og med andre land. Den afrikanske union er en viktig partner for oss, også når det gjelder å beskytte barn, sier Tvinnereim.

Konferansen var en mobilisering til handling, men også et eksempel på at pådriverarbeid nytter.

– Barn som har vært barnesoldater kommer tilbake til det vanlige samfunnet. Skoler brukes ikke lenger som militærforlegninger og står dermed i mindre fare for angrep. Det er viktig at stater deler slike erfaringer med hverandre og tar med seg verktøy som fungerer, sier Tvinnereim.

Konferansen var en del av oppfølgingen av arbeidet Norge gjorde som medlem i FNs sikkerhetsråd i 2021 og 2022, og en av hovedprioriteringene i Norges humanitære strategi om å beskytte sivile, inkludert barn.

Norges forpliktelser på Den internasjonale konferansen om beskyttelse av barn i væpnet konflikt

  • 1 milliard kroner over tre år til beskyttelse av barn i væpnet konflikt.
  • Videreutvikle flerårige partnerskap.
  • Arbeide for at beskyttelse av barn settes på agendaen i oppfølgingen av den politiske erklæringen om eksplosive våpen i tett befolkede områder (EWIPA), der vi skal være vertskap for den første oppfølgingskonferansen i 2024.
  • Prioritere barn på flukt under det globale flyktningeforumet i Genève desember 2023.
  • Fortsette kampen mot seksuell og kjønnsbasert vold, inkludert fokus på spørsmål av særlig relevans for beskyttelse av barn.
  • Videreutvikle vårt partnerskap med Den afrikanske union, inkludert med fokus på barn.
  • Følge opp gjennomføringen av konklusjoner vedtatt i Sikkerhetsrådets arbeidsgruppe for barn i væpnet konflikt under norsk ledelse.
  • Inkludere beskyttelse av barn som en del av arbeidet med ny humanitær strategi.