Mer universell utforming av tv-programmer på høring

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Vi vil at alle fjernsynskanaler og audiovisuelle bestillingstjenester skal utforme programmene sine universelt. Det er viktig at funksjonsnedsatte og alle andre får best mulig tilgang til offentligheten, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

I dag er det bare NRK og de største fjernsynskanalene som har krav til universell utforming. Endrede seervaner og tv-mediets sentrale betydning for folk flest tilsier at tiden er overmoden for å utvide kravene om universell utforming til å gjelde alle tv-tjenester.

– Ytringsfrihetskommisjonen trakk fram funksjonsnedsattes situasjon som særlig alvorlig når det gjelder tilgang til offentligheten. Alle må ha reell tilgang til informasjon og muligheter for deltakelse. Derfor ønsker vi nå å styrke tilgjengeligheten til tv-innholdet, sier Trettebergstuen.  

Kravene vil variere mellom store og små aktører

Større kommersielle fjernsynskanaler må tekste alle forhåndsinnspilte programmer samt alle direktesendte programmer når det er teknisk og praktisk mulig. Dette er en skjerping av dagens krav som pålegger disse fjernsynskanalene å tekste programmer bare mellom klokken 18.00 og 23.00.

Større kommersielle audiovisuelle bestillingstjenester må blant annet tekste alle nye programmer. Kommersielle fjernsynskanaler og audiovisuelle bestillingstjenester med lav seerandel må løpende og gradvis øke den universelle utformingen av sine programmer.

I tillegg foreslår regjeringen at informasjon fra myndighetene som formidles på tv ved kriser skal utformes universelt gjennom teksting, tegnspråktolking, synstolking, lydtekst, eller andre teknikker.

Endringene regjeringen foreslår følger opp endringer som er gjort i AMT-direktivet.

Kultur- og likestillingsdepartementet ber nå om innspill og merknader til høringsforslaget før et lovforslag skal fremmes for Stortinget en gang i 2023.

Høringsnotatet inneholder blant annet også forslag til regulering av videodelingsplattformer, krav til fremme av europeisk programinnhold i audiovisuelle bestillingstjenester, og regler om reklame, sponsing og produktplassering.

Høringsfristen er satt til 16. desember.