Inviterer til innspillsmøte om EUs Net-Zero Industry Act

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Nærings- og fiskeridepartementet inviterer til innspillsmøte om Europakommisjonens forslag til ny forordning om grønn industri Net-Zero Industry Act fredag 12. mai klokken 09.30

Formålet med møtet er å få innspill fra interesseorganisasjoner innenfor industri, energi, øvrig næringsliv og sivilt samfunn på innholdet i Net-Zero Industry Act (NZIA), som kan være av relevans for utformingen av en norsk posisjon om forordningen. 

Møtet vil være hybrid, med mulighet for både fysisk og digital deltakelse. Opplegget tilpasses antall påmeldte organisasjoner.

Hvis deres organisasjon ønsker å delta på møtet, kan dere melde dere på via skjemaet under.

Påmeldingsfrist er mandag 8. mai.

Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Margrethe Bergmål mbm@nfd.dep.no.