Norge bidrar med 1,5 milliarder til Syria

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Konflikten i Syria har vart i elleve år, og den humanitære situasjonen blir stadig mer prekær. Vi må gjøre det vi kan for de 14,6 millioner syrerne som har akutt behov for humanitær assistanse og beskyttelse. Vi skal derfor i år bidra med 1,5 milliarder kroner til dem som er rammet av krigen, både i Syria og nabolandene, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

To søstre sammen.
Foto: WFP

Utenriksministeren deltar i dag på konferansen «Syria 6 – for the future of Syria and the Region», som EU-kommisjonen arrangerer i Brussel.

Norge er blant de største bidragsyterne til de som er rammet, og har i løpet av de siste elleve årene bidratt med over 16,5 milliarder kroner. I tillegg er Norge, sammen med Irland, ansvarlig for Sikkerhetsrådets behandling av den humanitære situasjonen i Syria.

Sikkerhetsrådsresolusjonen om grensekryssende bistand er nødvendig for at FN skal kunne frakte humanitær bistand over grensa fra Tyrkia til opprørskontrollerte deler av Syria.

– Vi er svært bekymret over den stadige forverrede situasjonen for mennesker som er rammet av konflikten i Syria. Det er kun en politisk løsning som kan få slutt på konflikten og lidelsene til det syriske folket. Vi støtter derfor FNs spesialutsendings viktige arbeid for en fredelig løsning, sier Huitfeldt.

WFP matsekker
Foto: WFP

Over 6,5 millioner mennesker har flyktet fra Syria og om lag like mange er fordrevet i eget land. Ødeleggelsene i Syria er svært omfattende. For at mennesker rammet av konflikten skal få en bedre tilværelse er det nødvendig med humanitær rehabilitering innen sektorer som er avgjørende for menneskers liv og helse.

Støtten fra Norge vil derfor også gå til tiltak som kan gi mer varige forbedringer innen utdanning, matsikkerhet, helsefasiliteter og vannforsyning i de mest sårbare områdene i Syria.

I tillegg til konflikten, rammes befolkningen hardt av økte priser på mat og drivstoff, som kommer som følge av krigen i Ukraina.

Pressekontakt: Guri Solberg, Guri.Solberg@mfa.no, +47 92 21 97 69

Barn på sykkel
Foto: WFP