Norge og Nederland styrker energisamarbeidet

Norge og Nederland er enige om en ny samarbeidsavtale om CO2-håndtering (CCS). Avtalen legger til rette for fremtidig utveksling og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.

'
Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen signerte MoU-avtalen sammen med den nederlandske utenriksministeren Ben Knapen i forbindelse med et seminar på NTNU i Trondheim. Foto: Arvid Samland/OED

— Norge har i dag inngått en samarbeidsavtale med Nederland om fangst og lagring av CO2. Dette er viktig teknologi for å redusere klimagassutslippene i verden og nå målene i Parisavtalen. Et styrket internasjonalt samarbeid om teknologiutvikling, energiinfrastruktur og grønn omstilling er avgjørende for å redusere utslipp fra landene i Nordsjøregionen, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Olje- og energiministeren og den nederlandske utenriksministeren Ben Knapen signerte i dag avtalen på energiseminaret "The North Sea as a Platform for the Clean Energy Transition" på NTNU i Trondheim. Seminaret ble arrangert i forbindelse med statsbesøket fra Nederland. Det nederlandske kongeparet og den norske kronprinsen var til stede da avtalen ble signert.

Avtalen mellom Norge og Nederland fremmer CO2 -håndtering ved å styrke samarbeidet om kunnskapsdeling og teknologiutvikling. Avtalen skal bidra til at landene kan nå nasjonale klimamål og bidra til at verden når målene i Parisavtalen. Avtalen åpner også for å utforske andre samarbeidsmuligheter for grønn omstilling, for eksempel innen hydrogen og havvind.

Bakgrunn

Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2021 fullskala demonstrasjonsprosjekt for CO2-håndtering, Langskip – fangst og lagring av CO2. Den totale kostanden for Langskip er NOK 25,1 milliarder.

Regjeringen vil dekke 2/3 av totale kostnader, industrien om lag 1/3, i første fase av prosjektet. I Norge er det kapasitet til å lagre europeiske CO2-volumer og lagringskapasiteten kan skaleres opp.

Avtalen kan leses her

Les innlegget til statsråden her