Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge prioriterer bioøkonomi og antibiotikaresistens

Det norske formannskapsprogrammet for MR-FJLS retter oppmerksomhet på utviklingen av den nordiske bioøkonomien og den nordiske styrkeposisjonen innenfor antibiotikaresistens. Prioriteringene tar utgangspunkt i sektorens nye strategi, som skal støtte de nordiske landenes bidrag til FNs bærekraftmål fram mot 2030.

Norge har formannskapet for Nordisk ministerråd i 2017. Dette året vil Norge fokusere på tre overordnede temaer: Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden. Felles for de tre temaene er en erkjennelse av at Norden er i endring. 

Derfor har Norge lagt vekt på å fremme nordisk konkurransekraft, grønn omstilling, overgang til lavutslippssamfunnet, integrering og samarbeid på helseområdet. Alt dette er viktige innsatsområder for å møte utfordringene ikke bare Norden, men hele verden står overfor.

– Norge har med sitt formannskapsprogram vist at vi ser strategien for MR-FJLS som ei rettesnor for det nordiske samarbeidet. Samarbeids-programmet syner vegen fram til eit meir berekraftig Norden. Vi vonar dei andre landa følgjer opp dei aktivitetane som Norge har satt i gang for å bidra til å oppfylle strategien, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
  
  
FNs bærekraftsmål 

FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.
Til toppen