Norge støtter FNs arbeid med å avverge en oljekatastrofe utenfor Jemen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Det er svært gledelig at FN endelig har fått nok penger til å starte arbeidet med å hente ut oljen fra det gamle tankskipet FSO Safer utenfor Jemen. Det å få hentet ut denne oljen vil fjerne den overhengende faren for et katastrofalt oljeutslipp i Rødehavets sårbare økosystem, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Oljetankeren FSO Safer ligger 8 km nordøst for havnebyen Hodeida, der store deler av de humanitære leveransene og drivstoffet til Jemen kommer inn. Tankeren har ligget der i over 30 år og uten tilsyn siden 2015. Tilstanden er skjør og man står overfor en situasjon der inntil 1,14 millioner fat råolje kan begynne å lekke når som helst.

Et mulig oljeutslipp i Rødehavet vil få enorme konsekvenser for Jemen og regionen. I tillegg til de økologiske, miljømessige og humanitære kostnadene ved et oljeutslipp, vil internasjonal - inkludert norsk - skipsfart i Rødehavet bli berørt direkte.

FN har i en årrekke advart om risikoen for et stort oljeutslipp i Rødehavet og oppfordret det internasjonale samfunn til å bidra økonomisk. I mai la FNs stedlige representant David Gressly fram en plan for hvordan hente ut oljen fra den gamle oljetankeren FSO Safer. Norge har støttet opp om denne planen siden den ble lansert. Arbeidet er krevende i lys av den pågående konflikten i Jemen.

Norge har siden 2020 støttet FNs arbeid for å avverge denne mulige miljøkatastrofen, og har så langt besluttet å bidra med over 25 millioner kroner til dette viktige arbeidet. FN har så langt mottatt lovnader om 77 millioner USD fra 17 giverland. FN forventer at prosessen med å hente ut oljen vil igangsettes i løpet av noen uker.

Mer informasjon