Styrker internasjonalt samarbeid mot ulovlig hogst av regnskog

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norge styrker samarbeid med FN og INTERPOL for å stoppe ulovlig hogst i regnskogen.

–  Ulovlig hogst er en trussel for regnskogen. Ofte står mektige personer og nettverk bak. Disse profitterer stort på hogsten, omsetting av tømmeret og rydder den verdifulle skogen for å drive jordbruk, etablere kokaplantasjer eller gruver. Jeg er stolt av å kunne lansere norsk støtte til en fornyet fase i samarbeid med INTERPOL og FN. Denne støtten gjør at de kan fortsette å bistå regnskogsland i etterforskning og forfølgelse av skogkriminalitet, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide i forbindelse med lansering av «LEAP fase 2 prosjektet» i Brasil.

Interpol
INTERPOL bistår nasjonale myndigheter med etterforskning av skogkrimsaker, her fra en operasjon i Thailand. Hovedmålet for operasjonene er å ta bakmenn og de som profitterer stort på den illegale aktiviteten, ikke de småskala-kriminelle. Foto: Interpol

Kamp mot ulovlig avskoging avgjørende

Eide besøker denne uka Colombia og Brasil for å støtte opp om myndighetenes innsats for å redusere tap av regnskog.

– Å stanse ødeleggelsene av verdens regnskog er det mest effektive klimatiltaket vi kan gjøre for å nå 1,5-gradersmålet. Både Colombia og Brasil viser lederskap i kampen for å redusere avskogingen i Amazonas. Jeg ser frem til å diskutere videre samarbeid på klima og skog, sier miljø- og klimaministeren.

Det norske klima- og skoginitiativets hovedmål er å bidra til reduserte klimautslipp gjennom redusert avskoging og forringelse av tropisk skog. Arbeidet bidrar også til bevaring av uerstattelig naturmangfold, og er avgjørende for en bærekraftig utvikling. Ulovlig hogst, inkludert avskoging i forbindelse med ulovlig gruvedrift og annen form for ulovlig arealendring av skog, er av de viktigste årsakene til tropisk avskoging. Derfor er bekjempelse av skogkriminalitet et av det norske klima- og skoginitiativets viktigste arbeidsområder.

Skogkrimprosjekt videreføres i ny fase

LEAP fase 2 er en videreføring av en innsats som Klima- og miljødepartementet (KLD) har støttet siden 2018. Innsatsen drives av INTERPOL og FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC). Innsatsen er global, og dekker 7 land i Sørøst-Asia og Latin-Amerika.

Gjennom prosjektet hjelper UNODC og INTERPOL tollvesen, politi og andre myndighetsinstanser med å etterforske mistenkelige aktører og nettverk som kan være knyttet til ulovlig avskoging. Ved bruk av moderne etterforskningsverktøy kartlegges de kriminelle nettverkene, og myndighetene får de bevismaterialene de trenger for å kunne gå til aksjon. Det jobbes også med opplæring av tollmyndigheter i havner for å hjelpe dem med å lettere identifisere mistenkelig kontainerlast. Prosjektet bidrar også til å gjøre myndigheter bedre i stand til å stoppe skogrelatert økonomisk kriminalitet som korrupsjon, hvitvasking og skattefusk.

Prosjektet kan vise til betydelige resultater fra den første fasen, inkludert mer enn 80 arrestasjoner i latinamerikanske land og beslag av store verdier inkludert båter og kjøretøy. I Brasil ble det gjort ett enkelt beslag av tømmer på en estimert verdi av mer enn 200,000 USD under et av prosjektets opplæringer. Dette sier noe om omfanget og verdien av den illegale strømmen av tømmer fra denne regionen og viktigheten av å videreføre dette arbeidet. 

Norge støtter arbeidet med 163 millioner kroner i perioden fra 2023-2025.

Mer informasjon på INTERPOL sin nettside: Forestry crime (interpol.int)

Les mer om klima- og skoginitiativets arbeid her: NICFI – Norway's International Climate and Forest Initiative (NICFI)


Pressekontakt:

Anne Leifsdatter Grønlund
Seniorrådgiver, Klima- og miljødepartementet
+47 906 16 244
alg@dep.no

 

Skogkriminalitet
UNODC bistår tollvesen i å avdekke ulovlig last med regnskogtømmer. Her får tolloffiseren trening i enkel tresortsidentifisering. Foto: UNODC