Norge vil akseptere "NHS Covid Pass" fra England og Wales i løpet av neste uke

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

England og Wales utsteder et koronasertifikat til sine borgere, NHS Covid Pass. Norge arbeider nå med å utvikle løsninger slik at NHS Covid Pass med QR-kode kan verifiseres i Norge.

Det ligger an til at ordningen vil være på plass i løpet av neste uke. Det betyr at personer som er fullvaksinerte med EMA-godkjente vaksiner eller har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene, og som bor i England eller Wales, kan reise fritt inn i Norge. De slipper da karantene, test før ankomst, test på grensen og krav til å registrere seg ved innreise.

Norge vil ikke kunne verifisere koronasertifikat for de brukerne som har fått tilsendt dette via brev fra NHS, da sertifikatet på papir ikke inneholder QR-kode/2D barcode.

I Storbritannia inngår Novavax-vaksinen i kliniske studier, og deltagerne gis rett til NHS COVID pass. Helsedirektoratet anbefaler å vente med å akseptere Novavax til den blir EMA-godkjent. Det betyr at personer som har mottatt Novavax-vaksinen som et ledd i en klinisk studie vil omfattes av de ordinære innreisebestemmelsene som gjelder for personer som ikke er å anse som fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene.