Norske forskningsmiljøer henter nesten en halv milliard til klimaforskning

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Ferske tall viser at norske forskere, privat næringsliv og offentlig sektor henter hjem om lag 470 millioner kroner til klimaforskning gjennom den siste utlysningen i Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Norske miljøer er med i hele 23 av 72 prosjekter.

– Litt forenklet så kan vi si at EU sin grønne giv-utlysning er Europamesterskapet i klimaforskning, med nesten en milliard euro i potten. Resultatet viser at vi har sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer som både har gode innspill til løsninger på klimautfordringene og som er attraktive å samarbeide med, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp). 

Prosjektene spenner vidt, fra å bidra til å håndtere klimakrisen til å bidra til vern av både økosystem og biologiske mangfold.

Deler på 9,4 milliarder kroner

Av totalt 1 550 søknader var det 72 prosjekter som vant frem i konkurransen. Til sammen deler disse prosjektene på om lag 9,4 milliarder kroner (973 millioner euro). De norske miljøene får om lag 470 millioner kroner til forskning og innovasjon i samarbeid med de beste miljøene i Europa. Det gir en returandel på hele fem prosent.

– Det at norske miljøer gjør det så godt i konkurranse med andre europeiske land, viser at omstillingen vi må igjennom også gir store muligheter for Norge. Et aktivt næringsliv som har gode forslag til konkrete løsninger på klimautfordringene er bra både for miljøet, for utvikling av næringslivet og for å skape flere jobber, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).   

SINTEF best i klassen

Forskningsinstituttet SINTEF henter hjem mest penger med hele 16,6 millioner euro. De er også med i flest prosjekter og er koordinator for to store prosjekter.

NORCE Norwegian Research Centre, NTNU, SINTEF Ocean AS, Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt, Herøya industripark AS og Rise Fire Research AS er andre virksomheter som utmerker seg, både ved størrelsen på prosjektene og ved å være koordinatorer for prosjekter med mange andre partnere. Prosjektene som skal koordineres fra Norge skal blant annet forhindre skogbranner, og utvikle bærekraftige, robuste og rimelige boliger og bærekraftige flyplasser.

– Det er svært oppløftende at norske miljøer gjør det så bra i denne utlysningen rettet inn mot kunnskap vi trenger for grønn og rettferdig omstilling. Dette lover godt for videre styrking av de europeiske samarbeidet for nye, grønne løsninger, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Offentlig sektor har også vært aktive, og kommunene Oslo, Gjøvik, Lillestrøm og Vestfold og Telemark fylkeskommune er med i prosjekter.

Forskningsrådet og Innovasjon Norge jobber nå i fellesskap med å hjelpe norske søkere med å lykkes i enda større grad i Horisont Europa. Målet er at bedrifter, offentlig sektor og forskningsmiljøer både skal bidra til å løse store samfunnsutfordringringer samtidig som de får tilgang til større markeder og de aller beste kunnskapsmiljøene.

Se liste over alle som får penger nederst i saken.

 • De 72 prosjektene som har blitt valgt ut skal skal gi praktiske og synlige løsninger innen følgende tema:
  • Økte klimaambisjoner
  • Ren, rimelig og sikker energi
  • Ren og sirkulær økonomi i industrien
  • Energi- og ressurseffektive bygninger
  • Bærekraftig og smart mobilitet
  • Sunn og miljøvennlig matkjede
  • Biologisk mangfold og økosystemer
  • Null-utslips og giftfrie miljøer
  • Styrke kunnskapsgrunnlaget for EU sin grønne visjon
  • Styrke og forberede befolkningen på overgangen til et klimanøytral og bærekraftig samfunn
 • Norske partnere er med representert i alle temaene, med unntak av i Biologisk mangfold og økosystemer.

 • Det er nærmere 800 eksterne eksperter som har vurdert søknadene.

 • De 72 prosjektene som er valgt ut involverer nærere 1800 deltakere fra forskningsmiljøer, privat og offentlig sektor og sivilsamfunnet.

Disse får penger gjennom EU sin grønn-giv utlysning:

Organisasjon

Tildelte midler i millioner euro

Antall prosjekter

Koordinator

SINTEF AS

16,61

7

2

NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS

4,28

1

 

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

3,93

6

1

SINTEF OCEAN AS

3,21

2

1

STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

2,72

2

1

HERØYA INDUSTRIPARK AS

2,41

1

 

RISE FIRE RESEARCH AS

1,74

1

1

SINTEF ENERGI AS

1,57

2

 

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

1,41

1

 

NORNER RESEARCH AS

1,14

1

 

AVINOR AS

1,12

1

 

SMART INNOVATION NORWAY AS

1,02

2

 

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE

0,99

1

 

OSLO KOMMUNE

0,83

1

 

NOFIMA AS

0,79

1

 

NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI

0,74

1

 

JOTNE EPM TECHNOLOGY AS

0,54

1

 

NILU - STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING

0,53

2

 

WOODIFY AS

0,50

1

 

NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING

0,48

1

 

STIFTELSEN TECHNOLOGY FOR OCEAN FOUNDATION

0,29

1

 

ECCSEL EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE CONSORTIUM

0,28

1

 

BENTE LILJA BYE

0,26

1

 

EQUINOR ENERGY AS

0,25

1

 

VIPO AS

0,23

1

 

STIFTELSEN BASIC INTERNET FOUNDATION

0,23

1

 

GJØVIK KOMMUNE

0,18

1

 

METEOROLOGISK INSTITUTT

0,13

1

 

LILLESTRØM KOMMUNE

0,12

1

 

PS-ITECH AS

0,12

1

 

QUANTAFUEL ASA

0,11

1

 

RØROSMEIERIET AS

0,11

1

 

VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE

0,08

1

 

Totalt:

49,0

49

6

(med forbehold)