Tang- og tarenæringen innlemmes i fiskeeksportloven

Stortinget har enstemmig vedtatt at tang og tare skal innlemmes i fiskeeksportlovens virkeområde. Lovvedtaket ble i dag sanksjonert av Kongen i statsråd og trer i kraft 1. juli 2023. Dette innebærer at Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) kan lyse ut midler til forskning og utvikling av tang- og tarenæringen, samt at denne næringen kan benytte Sjømatrådets tjenester, som markedsføring i utlandet.

– Dette er et viktig skritt i riktig retning for ei ny og spennende næring. Regjeringen ønsker å legge til rette for utvikling av tang- og tarenæringen, som har stort potensial. Næringen har lenge signalisert behov for tilgang til ressursene for markedsføring og forskningsfinansiering, og det bidrar vi nå til å bedre, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

Tang- og tarenæringen er foreløpig ikke stor. Men Norges lange kyst og gunstige forhold for høsting og dyrking av tang og tare gjør at næringens potensial kan være stort.

Sjømatrådet har siden dets opprettelse i 1990 bidratt for å øke verdiskapningen i fiskeri- og havbruksnæringen og for å fremme verdien av norsk sjømat gjennom markedsføring i utlandet, arbeid med markedsinformasjon, markedsadgang, kommunikasjon og beredskap. FHF finansierer forsknings- og utviklingsprosjekter som fiskeri- og havbruksnæringen ønsker gjennomført.

– Vi arbeider knallhardt for å bedre mulighetene for norsk eksport til utlandet, også for nye marine produkter. Dette arbeidet er en del av et større og langsiktig mål om å legge til rette for aktivitet langs hele kysten og skape flere muligheter for norsk sjømatnæring, sier Skjæran.