Nye uniformer til hele Norden

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norge, Danmark, Sverige og Finland signerer kontrakt om felles anskaffelser av uniformer, innerst til ytterst. De nordiske landene har ambisjoner om å anskaffe felles utstyr for soldatene, og det er dette prosjektet et resultat av.

Gjennom det nordiske forsvarssamarbeidet i Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO), har Norge, Danmark, Sverige og Finland lenge hatt en ambisjon om å anskaffe forskjellig utstyr for soldatene i fellesskap og gjennomføre øving og trening sammen. Kontraktsigneringen av en felles design på uniformene er en viktig milepæl for det nordiske forsvarssamarbeidet. Denne kontrakten er den første fellesanskaffelsen som gjøres innenfor rammen av NORDEFCO. 

– Her er det snakk om nye uniformer fra innerst til ytterst, og jeg er veldig fornøyd med denne kontraktsigneringen. Kontrakten viser hvilke potensial som finnes for framtidige fellesanskaffelser i Norden. Erfaring og lærdom av denne anskaffelsen kan være en døråpner for materiellsamarbeid på nye områder, som er i tråd med NORDEFCO Vision 2025. Visjonen handler om å forbedre nordisk materiellsamarbeid på sikt. Hvert land signerer individuelle kontrakter med leverandøren, men det er Norge som har ledet anskaffelsesprosjektet, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Oskar Pedersen AS er kontraktør av denne avtalen med Layers AS som prosjektleder. Oscar Pedersen AS har dannet et konsortium av fire underleverandører bestående av Siamidis SA, W.L Gore & Associates GmbH og Aclima AS & Woolpower AB. Underleverandørene bistår med produksjon, og materialteknologi tilpasset nordiske værforhold og kravspesifikasjoner. Dette er en syvårskontrakt til en verdi av 425 millioner Euro hvor de første leveransene starter mot slutten av 2022.

– Denne kontraktsigneringen kan skape synergier i Norden på tvers av landegrensene. Nå som kontrakten signeres, gir dette utsikter til å gjennomføre fellesnordiske anskaffelser i henhold til hvert enkelt lands behov på andre nye samarbeidsområder i framtiden, sier forsvarsministeren.

Norge har vært en pådriver av dette prosjektet og Forsvarsmateriell ledet anskaffelsesprosessen, dokumenter og kravspesifikasjoner er utarbeidet sammen med landene i NORDEFCO, som hvert enkelt land har godkjent nasjonalt.

 

Illustrasjonsbilde: Nye uniformer
Illustrasjonsbilde: Nye uniformer Foto: Forsvaret

Oppdatering 8. februar kl. 14:00: Verdien på kontrakten er på 425 mill. Euro.