Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 1. oktober 2010

Regjeringen har i statsråd i dag blant annet vedtatt endringer i utlendingsloven med gjennomføring av returdirektivet.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. oktober 2010. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 2 S (2010-2011)
Samtykke til godtagelse av direktiv 2008/115/EF om felles standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Finansdepartementet

Prop. 4 S (2010-2011)
Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Belize om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 15. september 2010

Justis- og politidepartementet

Prop. 3 L (2010-2011)
Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av returdirektivet)
(Pressemelding)

2.      Forskrifter

Miljøverndepartementet

Fastsetting av forskrift om fredning av Sør-Gjæslingan kulturmiljø.
(Pressemelding)

3.      Delegasjon av myndighet

Olje- og energidepartementet

Delegering av myndighet etter lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) til Olje- og energidepartementet.

4.      Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Innstillingsrådet for dommere:

Som medlem av Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. november 2010 til og med 31. oktober 2014 gjenoppnevnes:
Direktør Anne Pauline Jensen, Oslo

Som medlemmer av Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. november 2010 til og med 31. oktober 2014 oppnevnes:
Tingrettsdommer/avdelingsleder Ellen Martens, Oslo
Pensjonist Paul Dahlø, Sørreisa

Som varamedlemmer av Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. november 2010 til og med 31. oktober 2014 oppnevnes:
Personaldirektør Eli Glambek, Bergen
(varamedlem for direktør Anne Pauline Jensen)
Pensjonist Eirin Faldet, Oslo
(varamedlem for pensjonist Paul Dahlø)

 Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Tilsynsutvalget for dommere:
Som medlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. november 2010 til og med 31. oktober 2014 oppnevnes:
Arbeidende styreleder Bjørg Tørresdal, Levanger
Advokat Jeppe Normann, Asker

Som varamedlemmer av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. november 2010 til og med 31. oktober 2014 oppnevnes:
Tingrettsdommer Ina Elisabeth Strømstad, Bærum
(varamedlem for tingrettsdommer/nestleder Unni Sandbukt)
Lagdommer Rune Jensen, Sandefjord
(varamedlem for lagdommer Randi Grøndalen)
Organisasjonsdirektør Gerd Ingunn Opdal, Etne
(varamedlem for fagsjef Halvor Kjølstad)
Advokat Bjørn Halvor Wikasteen, Tromsø
(varamedlem for advokat Jeppe Normann)

5.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Seniorrådgiver Vebjørn Heines utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Per Anders Pollen Nilsen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Tone Elisabeth Bækkevold Allers utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Midlertidig brigader Atle Bastiansen utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert førstestatsadvokat Guri Kirsten Lenth utnevnes til statsadvokat ved Riksadvokatembetet med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Konstituert statsadvokat Tor Henning Rustan Knudsen utnevnes til statsadvokat ved Riksadvokatembetet med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Konstituert lagdommer Anders Blix Gundersen konstitueres som statsadvokat ved Riksadvokatembetet fram til 30. september 2013 fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Avdelingsdirektør Ingrid Dramdal Rasmussen konstitueres som ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet.

6.      Andre saker

Statsministerens kontor

Overføring av ansvaret for lov 3. september 2010 nr. 52 om varer av edelt metall mv. fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.
Endringen trer i kraft fra 1. januar 2011.

Olje- og energidepartementet

Jørpeland Kraft AS gis tillatelse til overføring av vann fra Solheimsåna til Jøssang Kraftverk i Strand kommune i Rogaland.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen