Prop. 3 L (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av returdirektivet)

Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av returdirektivet)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget