Offisielt frå statsrådet

Offisielt fra statsråd 16. desember 2021

I statsråd i dag ble det lagt fram forslag til en midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 16. desember 2021. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Olje- og energidepartementet
Prop. 44 L (2021-2022)
Midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (strømstønadsloven)
(Nyhetssak)

Prop. 45 S (2021-2022)                                         
Endringer i statsbudsjettet under Olje- og energidepartementet (midlertidig stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter)
(Nyhetssak)