Offisielt fra statsråd 22. juni 2007

Regjeringen la i statsråd i dag fram stortingsmelding om norsk klimapolitikk.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. juni 2007. Følgende vedtak offentliggjøres:

 

1.      Proposisjoner og meldinger

 

Miljøverndepartementet

St.meld. nr. 34 (2006-2007)
Norsk klimapolitikk
(Pressemelding)

 

Til toppen