Offisielt fra statsråd 23. september 2011

I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om hjelp til tørkeofre på Afrikas Horn.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 23. september 2011. Følgende vedtak offentliggjøres: 

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Prop. 152 S (2010-2011)
Hjelp til tørkeofre på Afrikas Horn

Fiskeri- og kystdepartementet

Prop. 151 L (2010-2011)
Oppheving av hermetikkavgiftsloven og endringar i enkelte andre lover

Forsvarsdepartementet

Prop. 150 S (2010-2011)
Merutgifter til norske styrkers deltakelse i operasjonen i Libya i perioden 24. juni til 1. august 2011

2.      Forskrifter

Kulturdepartementet

Fastsettelse av forskrift om oppheving av forskrift 22. november 1996 nr. 1080 om lokalfjernsyn på NRK2s bakkesendere og forskrift 25. august 1995 nr. 769 om konsesjonsområder for analogt lokalfjernsyn.

3.      Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Ola T. Heggem gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Lars Peder Brekk.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Seniorrådgiver May-Elin Stener utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Gry Karen Waage utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Politiinspektør Gøril Våland utnevnes til visepolitimester i Rogaland politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Landbruks- og matdepartementet

Avdelingsdirektør Gunnar Hagen utnevnes til ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.