Prop. 150 S (2010–2011)

Merutgifter til norske styrkers deltakelse i operasjonen i Libya i perioden 24. juni til 1. august 2011

Merutgifter til norske styrkers deltakelse i operasjonen i Libya i perioden 24. juni til 1. august 2011

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget