Prop. 151 L (2010–2011)

Oppheving av hermetikkavgiftsloven og endringar i enkelte andre lover

Oppheving av hermetikkavgiftsloven og endringar i enkelte andre lover

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget