Prop. 151 L (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Oppheving av hermetikkavgiftsloven og endringar i enkelte andre lover

Oppheving av hermetikkavgiftsloven og endringar i enkelte andre lover

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget