Offisielt fra statsråd 9. februar 2009

Ot. prp. nr. 35 Om lov om Statens finansfond og lov om Statens obligasjonsfond ble lagt fram i statsråd i dag. De to fondene, med en samlet kapital på 100 milliarder kroner, skal gjøre det lettere for bedrifter og husholdninger å få tilgang til lån og bidra til å stabilisere finansmarkedet.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 9. februar 2009 kl. 1100. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

St.prp. nr. 40 (2008-2009)
Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 35 (2008-2009)
Om lov om Statens finansfond og lov om Statens obligasjonsfond

Til toppen