St.prp. nr. 40 (2008-2009)

Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Finansdepartementet

Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Finansdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget