Ot.prp. nr. 35 (2008-2009)

Om lov om Statens finansfond og lov om Statens ­obligasjonsfond

Om lov om Statens finansfond og lov om Statens ­obligasjonsfond

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget